Mentaalivalmentaja -koulutus

MENTAALIVALMENTAJA (Mental Training II)

Mentaalivalmentajakoulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita suggestiivisen rentoutuksen, hypnoosin, mielikuvaharjoittelun ja ratkaisukeskeisyyden mahdollisuuksista oman ja asiakkaidensa hyvinvoinnin lisäämisessä ja elämänlaadun parantamisessa.

Koulutuksessa syvennytään hypnoosiohjaukseen, joka tarjoaa työkaluja elämäntapamuutosten, hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamiseen, luovuuden ja oppimisen tukemiseen sekä suorituskyvyn kehittämiseen. Näistä lähtökohdista se sopii monille eri aloille ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi: terveydenhuoltoon, opetukseen, kasvatukseen, hyvinvointityöhön, valmennukseen, terapiaan, yhteisöjen ja organisaatioiden koulutukseen, työnohjaukseen jne. Suggestiiviset menetelmät tai niiden opiskelu eivät sovellu yhdessä vaikeiden mielenterveysongelmien kanssa.

Mentaalivalmentaja -koulutus syventää rentoutusvalmentaja-koulutuksen tietoja ja taitoja. Koulutus alkaa mentaalivalmennuksen ja hypnoosiohjauksen eettisen arvopohjan tunnistamisesta. Opit kohtaamaan asiakkaan, ymmärtämään mistä ratkaisukeskeisessä, valmentavassa hypnoosissa on kysymys, ohjaamaan hypnoosia asiakkaille ja kokemaan millaista on olla ohjattavana.

Tutustut hypnoosin taustoihin sekä historiaan, opit hyödyntämään hypnoosia ammatillisena työkaluna ja käyttämään sitä omassa elämässäsi. Opit ymmärtämään alitajunnan mahdollisuudet voimavarojen lisäämisessä, suorituskyvyn kehittämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tiedostat hypnoosin tasot ja syvyydet. Ymmärrät ratkaisukeskeisten menetelmien perusperiaatteet sekä luovuuden mahdollisuudet. Perehdyt suggestioihin, metaforiin, symbolikäsityksiin sekä hypnoositilan mahdollistaviin menetelmiin. Hallitset hypnoosin etiikan ja yrittäjyyden.

Opiskelija toimii valmistuttuaan oman ammatillisen pohjansa puitteissa.

 

Seuraavat koulutukset


HUOM! Osallistujille varataan mahdollisuus osallistua koulutukseen myös etänä, jotta jokainen voi valita itselleen sopivan osallistumistavan tilanteensa mukaan. Tarvittaessa kokoontumiskertoja voidaan korvata etäkoulutuksella.

Oulu, kevät 2022

Enää 3 paikkaa vapaana (tilanne 23.11.2021)

Luontaiskeskus Villa Valo, Asemakatu 12, Oulu

I: la-su 15.-16.1.2022 klo 10 - 17

II: la-su 29.-30.1.2022 klo 10 - 17

III: la-su 19.-20.3.2022 klo 10 - 17

IV: la-su 9.-10.4.2022 klo 10 - 17

V: la-su 14.-15.5.2022 klo 10 - 17


Koulutuksen sisältö

Mentaalivalmentajan koulutukseen osallistuminen edellyttää rentoutusvalmentaja-koulutuksen (tai vastaavan tason) suorittamista. Mentaalivalmentajan koulutus koostuu 10 lähijaksopäivästä, 50 tunnista valmennusharjoittelua, itsenäisestä opiskelusta ja hypnoositekstien tuottamisesta, portfoliosta, työnohjauksesta ryhmässä ja tarpeen mukaan henkilökohtaisesti kouluttajalta. Koulutus vastaa noin 7 opintopistettä.

Koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen, joka oikeuttaa käyttämään nimikettä Mentaalivalmentaja (SHL ja MTiF).

Mentaalivalmentaja -koulutus on Suomen Mentaalivalmentajien liitto ry:n ja Suomen Hypnoosiliitto ry:n hyväksymä oma koulutuskokonaisuutensa ja sen pohjalta voi hakea mentaalivalmentaja master -koulutukseen. Lopuksi voi suorittaa näyttötutkinnon näyttötutkintomestarille sertifioinnin saamiseksi.Lähijaksot

I LÄHIJAKSO:  Hypnoosin perusteet ja etiikka

 • hypnoositilan tunnusmerkit, tunnistaminen ja käyttömahdollisuudet
 • eettinen arvopohja ja ratkaisukeskeinen valmentava hypnoosi
 • hypnoosin historiaa, perinteinen hypnoosi vs ericksonialainen hypnoosi
 • erilaiset induktiot
 • hypnoosityöskentely ja yhteinen vuorovaikutteinen tila
 • II LÄHIJAKSO: Tavoitteellinen työskentely

 • tavoitteellinen työskentely suggestioilla 
 • voimavarat, motivaatio, itsetunto, oppiminen, luovuus
 • hypnoosi vuorovaikutuksessa , yhteys, viestintä
 • III LÄHIJAKSO: Metafora- ja mielikuvatyöskentely

 • metafora ja mielikuvatyöskentely
 • tunnelukot
 • aikajanat 
 • menneisyyden kokemusten tunnistamien ja muokkaaminen
 • IV LÄHIJAKSO: Pelot, fobiat ja rajoittavat ajattelutavat

 • pelot, fobiat, rajoittavat ajattelutavat
 • elämäntapamuutokset
 • näkökulmien muutos
 • kokemuksellinen muutos
 • V LÄHIJAKSO: Asiakastyöskentely, tuotteistaminen ja oma hypnoosinäkemys

 • asiakastyöskentely
 • tuotteistaminen
 • oma hypnoosinäkemys

 • Koulutuksen hinta, maksutavat ja peruutusehdot

  Koulutuksen hinta on 975€ + alv 24% (1.209€). Hintaan sisältyy myös monipuolinen ja runsas koulutusmateriaali verkossa, jonka käyttöoikeudet jatkuvat koulutuksen jälkeenkin ja saat käyttöösi kaikki tulevat päivitykset. Lisäksi lähijaksoilla tarjoillaan taukokahvit/-teet.  

  Ensimmäinen erä 200€ + alv 24% (248€) maksetaan ilmoittautumismaksuna ja loppuerä koulutuksen alkaessa. Koulutusmaksun loppuerän voi maksaa myös 5 erässä á 155e + alv 24% (192,20€ + erämaksuihin lisätään 10e osamaksulisä). Koulutuksen hinta on kokonaisuus, joka maksetaan, vaikka joutuisi olemaan poissa lähijaksoilta. Lähijaksojen korvaamisesta sovitaan erikseen.

  Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja koulutusryhmän koko on 6-10 henkilöä.

  Lue tarkemmat sopimus- ja peruutusehdot täältä >>


  Kouluttajan yhteystiedot

  Pääkouluttajana toimii

  Leena Pakonen

  KTM
  LCF Life Coach®, Coach SCY
  Mental Manager Tavastia®
  Mentaalivalmentaja Master
  Hypnoosiohjaaja
  Rentoutusohjaaja
  NLP Master Practitioner
  Hoitava Hengitys HB ®-ohjaaja
  Sointukylpy™ -ohjaaja, Peter Hess®
  Asahi Health® -ohjaaja

  Suomen Mentaalivalmentajien liiton hallituksen jäsen
  Suomen Hypnoosiliiton hallituksen varajäsen

  leena(a)intravia.fi / p. 040 1575 275.

  Ole reippaasti yhteydessä, kun haluat lisätietoja!


  Usein kysytyt kysymykset

  Voiko koulutukseen osallistua, jos ei ole suorittanut rentoutusvalmentajakoulutusta?

  Mentaalivalmentajan koulutus perustuu kiinteästi Rentoutusvalmentaja-koulutuksessa opiskeltuihin suggestiotyöskentelyn perustaitoihin ja etiikkaan. On toki mahdollista, että vastaavat taidot on voinut hankkia muissa koulutuksissa. Jos mietit, vastaako aiempi koulutuksesi näitä vaatimuksia, tutustu Rentoutusvalmentaja-koulutuksen lähijaksosältöihin ja vertaa niitä osaamiseesi.

  Koulutukseen osallistujien tulee hallita rentoutusohjauksen, erityisesti suggestiotyöskentelyn ja positiivisen ohjauskielen perusteet. Koulutuksessa ei käytetä valmiita hypnoosiskriptejä, vaan perehdytään asiakaslähtöiseen yksilölliseen hypnoosiohjaukseen. Sen vuoksi osallistujalla tulee olla taito luoda suggestiotekstejä asiakaskohtaisesti. Lisäksi osallistujan tulee hallita ratkaisukeskeisen valmennuksen perusteet. 

  Tarvittaessa ole yhteydessä kouluttajaan vastaavuuksien arvioimiseksi tai erittele ilmoittautumislomakkeella koulutukset/osaaminen joka vastaa Rentoutusvalmentaja-koulutuksen vaatimuksia.

  Mitä portfolio tarkoittaa käytännössä?

  Portfolio tarkoittaa opiskelumateriaalistasi koostuvaa kansiota. Saat koulutuksen aikana runsaasti tukimateriaalia ja lisäksi keräät materiaalia omista lähteistäsi. Näistä yhteensä koostuu oma portfoliosi. Portfolio koostetaan käytännönläheisesti sen mukaan, millaista tukimateriaalia tarvitset omassa mentaalivalmennustyössäsi.

  Missä ajassa valmennusharjoittelu täytyy suorittaa?

  Valmennusharjoittelun voi aloittaa heti ensimmäisen lähijakson jälkeen esim. perheenjäsenten ja ystävien kanssa. Sen jälkeen voit hankkia harjoitusasiakkaita, heti kun tunnet olevasi siihen valmis. Saat koulutuksessa hyvät ohjeet ja vinkit harjoittelun suorittamiseen. Lähijaksojen päättymisen jälkeen sinulla on vielä puoli vuotta aikaa suorittaa kaikki tutkintoon vaadittavat tehtävät, myös valmennusharjoittelu. Voit siis sovitella harjoittelun joustavasti omaan aikatauluusi.

  Paljonko kirjallista työtä ja lukemista koulutuksessa on?

  Kirjallinen työ käsittää valmennusharjoittelumuistiinpanot ja harjoitteluun liittyvät valmistelut, hypnoositekstien laatimista ja omien lähteiden keräämisen portfolioon. Koulutuksesta saatava materiaali jää käyttöösi ja voit käydä sitä läpi omaan tahtiisi esimerkiksi sen mukaan, millaista tukea ja taustatietoa tarvitset harjoittelusi edetessä. Materiaali sisältää myös äänitteitä ja videoita. Suosittelemme, että tutustut kuhunkin lähijaksomateriaaliin ennen lähijakson alkua.

  Lukeminen ja kirjallinen työ tässä koulutuksessa ei tunnu "pänttäämiseltä", koska kaikella läpikäytävällä materiaalilla on kiinteä yhteys käytännön valmennustyöhön. Aikaa kannattaa kuitenkin varata erityisesti harjoitteluun ja sen vaatimaan valmistelutyöhön sekä oman valmennustyön ideointiin ja suunnitteluun. Näin saat koulutuksesta parhaan hyödyn.

  Miten työnohjaus tapahtuu?

  Varaamme lähijaksoilla aikaa valmennusharjoittelukokemusten purkuun ja syntyneiden kysymysten käsittelyyn. Tarpeen mukaan työnohjauksesta voi sopia myös henkilökohtaisesti kouluttajan kanssa, esim. jos tarvetta tulee lähijaksojen välissä.

  Voiko koulutuksen suorittaa työn ohessa tai äitiysvapaalla?

  Koulutus on suunniteltu siten, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähijaksot pidetään viikonloppuisin ilmoitettuna aikoina. Lähijaksojen jälkeen sinulla on vielä puoli vuotta aikaa tehdä kaikki tutkinto-osiot valmiiksi. Muita aikatauluihin sidottuja osuuksia koulutukseen ei sisälly. Valmennusharjoittelun voit suunnitella oman aikataulusi mukaan joustavasti ja voit itse päättää, veloitatko harjoitusasiakkailta maksun vai teetkö harjoittelutyöt veloituksetta. 

  KOULUTUSFIILIKSIÄ