Tietoinen Elämäntaito -kurssi

Positiivinen muutos alkaa itsetuntemuksesta ja tietoisesta ympäristön kohtaamisesta


Koetko painetta liiallisesta kiireestä ja informaatiotulvasta? Tunnetko riittämättömyyttä vaatimusten ja odotusten keskellä? Huolettaako oma jaksaminen ja etsitkö keinoja parantaa henkistä kantokykyäsi? Mentaalitaitojen ja mindfulness-menetelmien avulla arjenhallinta on helpompaa ja osaat ohjata ajatuksiasi ja tunnemaailmaasi hyvinvointiasi paremmin tukevaan suuntaan.

Tietoinen Elämäntaito -kurssini ovat vuosien myötä kehittyneet käytännönläheisiksi mindfulness- ja mentaalitaitojen tietopaketeiksi, erityisesti vastaamaan jokapäiväisiin arjen haasteisiin. 

Tässä uudistetussa kurssissani yhdistyvät ihanalla tavalla retriittimäinen rentoutuminen, yksilöllisiin tarpeisiin mukautuva mentaalitaitojen kotiharjoittelu ja samanhenkisistä ihmisistä koostuvan, innostavan opiskeluryhmän mahtava tuki. Kotiharjoittelujakson jälkeen pääsemme jakamaan kokemuksia ja syventämään taitoja vielä toisella kurssiviikonlopulla.  Tervetuloa mukaan!

Avaimia omaan jaksamiseen

kurssiosallistuja

Helposti ymmärrettävää, moneen elämäntilanteeseen sopivaa, sovellettavissa arkeen. Avaimia omaan jaksamiseen, itseymmärrykseen, ihmisenä kasvamiseen. Kiitos, olet levollisesti läsnä ja osaat asiasi. Lempeän ymmärtävä ja hyviä käytännön esimerkkejä.


Tietoisen ja tiedostamattoman mielen harmonia hyvinvoinnin tukena

Tietoinen Elämäntaito -kurssi yhdistää tietoisuustaitojen ja mentaalitaitojen eri lähestymistapojen helmet yhdeksi tuhdiksi tietopaketiksi. Kurssilla on kuitenkin leppoisa ja käytännönläheinen lähestymistapa näiden menetelmien soveltamiseen luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä arkeasi. Näin ne tukevat hyvinvontiasi parhaalla mahdollisella tavalla, juuri sinun yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Löydät itsellesi mielekkäät tavat harjoituksille ja tietoisuus- ja mentaalitaitojesi kehittämiselle. 

Ensimmäinen askel positiiviseen muutokseen on tietoisuus siitä, mitä meidän tarvitsee muuttaa toiminnassamme. Niinpä opettelemme havainnoimaan miten mielemme toimii. Mitä ajatusmalleja, toimintatapoja, uskomuksia  ja kehon tapoja kannamme mukanamme erilaisina automaattiohjauksina. Monet näistä automaattiohjauksista ovat peräisin vuosien takaa, jopa lapsuudesta saakka ja ne ovat ehkä lakanneet palvelemasta hyvinvointiamme.

Jotta voimme tehdä muutoksia oikeaan suuntaan, meidän tarvitsee tulla tietoiseksi näistä alitajuisista ohjelmoinneista ja kuinka ne palvelevat meitä tänä päivänä. Tietoisuustaidoista löydämme hyviä välineitä näiden ohjelmointien nostamiseen tietoisen mielen käsiteltäväksi. Sen jälkeen voimme hyödyntää mentaalitaitojen menetelmiä positiivisten muutosten aikaansaamiseen.

Tietoisen mielen kapasiteetti on kuitenkin rajallinen suhteessa tiedostamattomaan mieleen, alitajuntaan. Siksi tiedostamaton mieli on tärkeä arjen sujuvuuden tuki. Sitä voisi verrata isoon kovalevyyn, joka on tallettanut kaiken mitä olemme kokeneet ja oppineet elämämme aikana. Se sisältää keräämämme "elämässä selviämisen oppaan". Sinne on myös tallentuneet kaikki oppimamme taidot, rutiinit, automaattiohjaukset, uskomukset sekä tunnemuistimme.

Tiedostamaton mielemme on enemmän kuin "mieli", se kattaa koko kehomieli-kokonaisuuden. Se pitää meidät toiminnassa silloinkin kun tietoinen mieli on keskittynyt muuhun - voimme vaipua ajattelemaan haastavaa ongelmaa ja samalla pystymme laittamaan ruokaa, siivoamaan, ajamaan autolla jne. Se myös huolehtii, että reagoimme samalla tavalla ennalta tuttuihin tilanteisiin - ominaisuus, joka joskus muodostuu haasteeksi, kun oikeasti haluaisimme reagoida toisin.

Tietoisuustaidoilla pystymme siis nostamaan asioita tietoisuuteen, mentaalitaidoilla taas osaamme vaikuttaa siihen, miten tiedostamaton mielemme toimii hyvinvointimme tukena. Tietoisuus- ja mentaalitaitoja kehittämällä löydämme oikeanlaisen tasapainon tietoisen mielen ja tiedostamattoman mielen toiminnan välillä. Molemmilla on tärkeä oma roolinsa päivittäisessä elämässämme. Voimme vaikuttaa siihen, että nämä roolit toimivat harmoniassa ja oikein, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.


Meditaatio ei olekaan rakettitiedettä

kurssiosallistuja

Elämänläheistä, kokemuksellista koulutusta. Ymmärrettävää, selkeää tietoa, riittävästi pilkottuna. Miellyttävä ääni ja persoona. Ihanan tavallinen! Muistutus siitä, että meditaatio ei olekaan rakettitiedettä, vaan jokaisen meidän saatavilla oleva työkalu, joka parantaa hyvinvointia!


Kehittymistä tukeva kurssipolku 

Yleinen kokemus on, että tietoisuustaito-kurssit koetaan hyödyllisiksi, mutta kurssin jälkeen taitojen käyttö ja kehittäminen unohtuu helposti arjen jalkoihin. Toisaalta nälkä kasvaa syödessä ja olisi halu jatkaa taitojen syventämistä seuraavalle tasolle.

Niinpä tämä kurssipolku tarjoaa itsenäisiä viikonloppukursseja, joissa voit edetä omaan tahtiisi ja kerrata, virkistää ja syventää tietotaitoasi. Samalla nämä viikonloput tarjoavat hienon mahdollisuuden hyödyntää asiantuntija- ja vertaistukea, saada vastauksia käytännön kysymyksiin ja vinkkejä mahdollisiin haasteisiin. 

Retriittimäiset kurssiviikonloput tarjoavat tietotaidon kehittämisen lisäksi ihanan mahdollisuuden rentoutumiselle ja palautumiselle mukavassa, samanhenkisessä ryhmässä.


Positiivista energiaa keholle ja mielelle


Tällä kurssilla saat selkeitä työkaluja

 • kuormituksen ja stressinhallintaan
 • palautumiseen ja rentoutumiseen
 • tunnetaitojen kehittämiseen
 • ajatusmyllerryksen hallintaan
 • keskittymiskykysi parantamiseen
 • voimavarojen vahvistamiseen


ja pääset kokemaan

 • liiallista kuormitusta purkavia rentoutuksia
 • mielen hälinää rauhoittavia mindfulness -meditaatioita
 • kehon hyvinvointia hellivää asahi health -liikesarjaa ja lempeitä venytyksiä
 • innostavan ja samanhenkisistä ihmisistä koostuvan opiskeluryhmän mahtavan tuen.

Hyvä kun joku sanoo ääneen, että sinä riität

kurssiosallistuja

Saa arkeen työkaluja läsnäoloon ja rauhoittumiseen. Hyvä kun joku sanoo ääneen, että sinä riität. Kiitos hyvästä sisällöstä ja sinua oli kiva kuunnella!

Tyylisi upposi

kurssiosallistuja

Antaa paljon ajattelemisen aihetta. "Pakotti" pysähtymään, paljon tunnetta/ajatuksia, ei pelkkää suorittamista. Rentoutusharjoitukset tosi hyviä, mielelle ja keholle. Kiitos sinulle, tyylisi "upposi", miellyttävä ote.


Tietoinen Elämäntaito I

Opiskelemme Tietoisen Elämäntaidon perusteita sekä teorian että monipuolisten harjoitusten kautta. Pääset oivaltamaan mielesi toimintaa ja kokemaan erilaisia läsnäolon ja rentoutumisen harjoitteita. Saat myös tärkeää tietoa autonomisen hermostosi toiminnasta ja energiatasosi ohjauksesta. Viikonlopun jälkeen voit jatkaa taitojesi kehittämistä itsenäisesti omassa arjessasi ja saat harjoittelun tueksi verkkomateriaalin käyttöösi. Itsenäinen harjoittelu ja taitojen kehittäminen on suunniteltu helpoksi liittää osaksi omaa arkeasi, niin että se onnistuu kiireisemmältäkin.

Olet tervetullut kurssille myös kertaamaan ja virkistämään aiemmin opiskeltua muilta mindfulness-kursseilta.


SISÄLTÖ:

 • mindfulness-perusteet: tekevä ja oleva toimintatila
 • mielen lihasten harjoittaminen: perusharjoitukset ja -meditaatiot
 • kehon hyvinvointi ja liikemeditaatiot: Asahi Health® ja lempeä jooga
 • hengittäminen, rentoutuminen, palautuminen
 • autonomisen hermoston toiminta, stressinhallinta, kuormituksen säätely ja energiatason ohjaus


Tietoinen Elämäntaito II

Jatkamalla toiseen viikonloppuun varmistat, että oppimasi taidot tulevat varmemmin kiinteäksi osaksi arkeasi ja saat kurssin annista täyden hyödyn. Toisessa viikonloppuosiossa saat myös vastauksia käytännön soveltamisessa esiin nouseviin kysymyksiin, ja löydät varmemmin juuri sinun tarpeisiisi soveltuvat menetelmät ja ratkaisut. Kurssissa painottuukin yksillöllisten tarpeiden kunnioittaminen ja jokaisen oma tapa soveltaa Tietoisia Elämäntaitoja oman hyvinvointinsa tueksi.

Keskitymme tässä viikonlopussa erityisesti tunteiden käsittelyyn ja keho-mieliyhteyteen. Syvennämme myös taitoja ajatusmallien ja toimintatapojen muokkaamiseen: kuinka nostamme haitallisia rutiineja ja uskomuksia tietoisuuteemme ja teemme niissä elämänlaatuamme parantavia, positiivisia muutoksia.

Olet tervetullut kurssille myös syventämään muilla mindfulness-kursseilla aiemmin opiskeltua, riittää että sinulla on TE I -kurssia vastaavat perustiedot.


SISÄLTÖ:

 • kokemukset harjoittelusta ja kertaus
 • kehomieli-yhteys
 • tunteet ja tunteiden käsittely
 • pieni hiljaisuusretriitti
 • piirtämisen ja värittämisen meditaatio
 • mentaali- ja tietoisuustaitojen hyödyntäminen ajatusmallien ja toimintatapojen muokkaamisessa
 • kehon hyvinvointi ja liikemeditaatiot - kertaus: Asahi Health® ja lempeä jooga

Työkaluja stressin ja arjen hallintaan

kurssiosallistuja

Suosittelisin tätä kurssia varsinkin naisyrittäjille, koska saa hyviä työkaluja stressin ja arjen hallintaan. Lisäksi uusia toimintatapoja asioihin ja omiin ajatuksiin suhtautumiseen. Keinoja rentoutumiseen ja nukkumiseen. Sain kurssilta eväitä juuri niihin asioihin, joihin  tulin etsimäänkin. Kaunis kiitos!


Seuraavat kurssit

Osallistujille varataan mahdollisuus osallistua koulutukseen myös etänä, jotta jokainen voi valita itselleen sopivan osallistumistavan tilanteensa mukaan.

 • TIETOINEN ELÄMÄNTAITO II, Seinäjoki (Ombrelo): la-su 20. - 21.2.2021 klo 10 - 17
 • seuraavat kurssit syksyllä 2021, ajat julkaistaan helmikuun aikana

Yhden kurssiviikonlopun (2pv) hinta on 245€ (sis alv 24%), sisältäen kurssiviikonloppujen opetuksen ja taukokahvit/-teet sekä verkkomateriaalin. Kurssimaksu maksetaan ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin toimitettavalla laskulla. Kurssimaksun voi maksaa kokonaan tai osaksi Eazybreakin, Edenredin, E-passin tai Smartumin online-maksuilla. Kurssimaksusta (tai maksuerotuksesta) lähetetään lasku. 

Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja ryhmän koko on 6-10 henkilöä. Ilmoittautuminen on sitova, tarkemmat sopimus- ja peruutusehdot löytyvät tästä linkistä >> 


Osui maaliin

kurssiosallistuja

Antaa ymmärrystä moniin erilaisiin asioihin mitä ei arjessa ja erilaisissa tilanteissa edes huomaa/osaa ajatella. Paljon eväitä omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Oivalluksia, herätystä ja armollisuutta itseä kohtaan. "Osui maaliin". Lämmin kiitos!


Kurssin ohjaajana toimii

Leena Pakonen

KTM
LCF Life Coach®, Coach SCY
Mentaalivalmentaja Master SHL
Hypnoosiohjaaja SHL
Rentoutusohjaaja SHL
NLP Practitioner
Sointukylpy™ -ohjaaja, Peter Hess®
Asahi Health® -ohjaaja
Ryhmäliikuntaohjaaja

leena(a)intravia.fi / p. 040 1575 275.

Ole reippaasti yhteydessä, kun haluat lisätietoja!

KOULUTUSFIILIKSIÄ