1. Koulutukseen ilmoittautuminen ja sopimuksen syntyminen
Sopimussuhde Intravia Valmennus Oy:n (kouluttaja) ja asiakkaan (yritys tai kuluttaja) kesken syntyy, kun asiakas ilmoittautuu koulutukseen intravia.fi -sivustolla, kouluttajalle sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoittautumisella koulutukseen asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot, koulutusten hinnat sekä mahdolliset laskutus-/toimituskulut. Ilmoittautumisen vahvistus ja sopimusehdot lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittautuminen on sitova kohdassa 4. mainituin peruutusehdoin.

2. Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan sopimusehtojen mukaisella tavalla ja ilmoittautumisen vahvistuksessa ilmoitetulla aikataululla. Intravia Valmennus Oy pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.

3. Maksutavat
Koulutusten hintoihin lisätään arvonlisävero. Koulutuksen ilmoittautumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Loppuosa koulutuksen hinnasta maksetaan koulutuksen alkaessa yhdessä erässä tai jaettuna useampaan maksuerään. Ilmoittautumismaksun ja maksuerien suuruus on ilmoitettu koulutuksen kuvauksen yhteydessä. Maksutavan valinta tehdään ilmoittautumisen yhteydessä. Laskut toimitetaan sähköpostitse, laskujen maksuehto on 7 pv netto ja viivästyskorko 7 %.

4. Koulutuksen peruutusehdot
Koulutuksen hinta on kokonaisuus, joka maksetaan, vaikka joutuisi olemaan poissa lähijaksoilta. Lähijaksojen korvaamisesta sovitaan erikseen.

Koulutuspaikan voi perua kuluitta 14 päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta pidätämme peruutusmaksuna 50% ilmoittautumismaksun määrästä. Alle 4 viikkoa ennen koulutuksen alkua tehdystä peruutuksesta veloitetaan 50% koulutuksen hinnasta ja koulutuksen alkamisen jälkeisestä peruutuksesta / saapumatta jättämisestä veloitetaan koulutuksen täysi hinta.

Peruutuspaikan voi luovuttaa edelleen sopimalla siitä kouluttajan kanssa. Mikäli peruutus tai keskeytys johtuu sairastumisesta tai siihen rinnastettavasta ylitsepääsemättömästä esteestä, koulutusmaksut voidaan hyvittää todistusta vastaan jäljellä olevia koulutuspäiviä vastaavalta ajalta.

Kouluttaja pidättää oikeuden perua koulutus, mikäli vähimmäismäärä osallistujia ei täyty määräajassa. Tässä tapauksessa kouluttaja ilmoittaa koulutukseen hyväksytyille peruuntumisesta henkilökohtaisesti viimeistään 7 päivää ennen koulutuksen alkua ja maksettu ilmoittautumismaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

Kouluttajalla on oikeus keskeyttää asiakkaan koulutus, mikäli jostain syystä asiakas ei sovellu koulutukseen ennakkotiedoista huolimatta tai muutoin toiminnallaan haittaa koulutuksen toteutusta. Mikäli koulutuksen keskeytys tapahtuu kouluttajan toimesta, asiakkaan koulutusmaksut hyvitetään jäljellä olevia koulutuspäiviä vastaavalta ajalta.

5. Oikeus muutoksiin
Intravia Valmennus pidättää oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin.

6. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kuluttajalla on oikeus nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

7. Yhteystiedot
Koulutusjohtaja Leena Pakonen
Puhelin: 040 1575 275
Sähköposti: leena(a)intravia.fi
Osoite: Itsenäisyydenkatu 40 B 54, 28130 Pori